O-Bible

 圣 经
   中英对照
   英文钦定译本
   简易英文译本
   简体中文和合本
   繁体中文和合本

 圣经学习工具
   圣经查询
   圣经记忆
   每日查经
   幼儿园地

 圣经资源
   下载圣经
 + 圣经网站
   学习圣经 
Search

 给我们发电子邮件

圣 经 网 站

  站名 网站内容 语言
 
庇哩亚基督徒圣经学习资源 查经指南, 圣经论坛 中英文
 
中文圣经译本流源
存档
中文圣经翻译史,自公元前三世纪至九十年代 中文
 
信道是从听道来的 多种语言有声MP3圣经下载 英文

最近更新日期:Dec 05, 2020